חלה מארבע רצועות – מתכון

נמרוד ברנע
Nimrod Barnea

יום שישי, הגדולה צריכה להיות מועסקת. מה היא ואמא אוהבות לעשות ביחד? לאפות.
מה אופים לקראת שבת? חלת שבת.
מצאנו בזריזות מתכון ברשת ומיהרנו לעבודה. מהמתכון נוצרו שלוש חלות קלועות מארבע צמות, יחסית צרות, אבל טעימות.
חלה אחת נשארה בחוץ, כדי שקצת תתקשה וממנה אבא יכין…